koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
1
1
1
1
1
1

Můj příběh

Pár slov o mně

Jsem akreditovaný profesionální kouč a mentor. K mým klientům náleží jak jednotlivci, tak firmy i neziskové organizace. Svým klientům pomáhám v naplňování jejich vizí a cílů a v dosahování úspěchu v práci i v životě. Ke koučování mě přivedl hluboký zájem o možnosti lidského růstu a nacházení životní rovnováhy.

Já sama jsem životní optimista. Mám ráda svůj život, svoji rodinu, přátelé, práci, divadla, knížky, vzdělávání a celkově jednoduše lidi. Ve své praxi potkávám mnoho skvělých klientů, kterým ráda naslouchám, ráda s nimi spolupracuji a provázím je na jejich cestě ke změně a spokojenosti.

Jak pracuji?

Můj přístup vychází z důvěry v klienta a přesvědčení o jeho kompetentnosti. Věřím, že každý člověk je největším odborníkem sám na sebe a na svůj život a dokáže efektivně nalézt řešení ve všech situacích. K tomu jako kouč svým klientům napomáhám vhodně kladenými otázkami, strukturováním situace a podporováním kreativity při hledání nových cest a postupů. Vždy se orientuji na konkrétní výsledek a na dosažení cílů klienta. Ve své práci se řídím etickým kodexem ICF.

Kromě koučování pořádám tréninky pro firmy a pro neziskové organizace. Učím na nich manažery dobře vést a motivovat lidi a efektivně komunikovat. Jsem zastáncem a propagátorem koučovacího stylu vedení lidí.

Praxe a zkušenosti:

Mé vysokoškolské vzdělání je v oboru speciální pedagogika, prevence a resocializace, kterého jsem dosáhla na Ostravské univerzitě. Svůj směr práce jsem si našla ve spojení s koučinkem. Absolvovala jsem vzdělání u instituce International Coach Federation v Praze a stala se akreditovaným externím profesionálním koučem. V oblasti psychologie jsem získala vzdělání a také osvědčení v Centru terapeutických služeb v Ostravě. Stále se v této oblasti vzdělávám a teoretické vzdělání v oblasti psychologie a koučování získávám různými sebezkušenostními kurzy, workshopy. Vzdělávání v této oblasti je pro mne součást mé práce a vzhledem k tomu, kolik dalších směrů, výcviků a technik mne v této oblasti zajímá, budu se ráda vzdělávat dál. Mám zkušeností s koučováním manažerů ve velkých společnostech, tak i v malých a středních firmách a v neziskovkách. Věnuji se rovněž podpoře svých klientů v náročných životních situacích (individuální osobní koučink) a při hledání optimální pracovní kariéry (kariérový koučink).

Profesně působím v Ostravě, Olomouci, Brně a Praze.

Specializace a zaměření:

 • Individuální osobní koučink
 • Vztahový koučink
 • Partnerský koučink
 • Koučink dětí a dospívajících
 • Manažerský (leadership) koučink
 • Výkonnostní koučink
 • Koučink pro podnikatele
 • Týmový koučink
 • Kariérový koučink
 • Mentorské koučování
 • Poradenství v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů ve firmách
 • Koučink pro pracovníky v pomáhajících profesích

Zeptejte se na cokoliv, co vás zajímá. Ráda vám odpovím.

Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: