koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
1
1
1
1
1
1

Vztahový koučink

Co konkrétně je vztahový koučink?

Je to obor, který pomáhá lidem najít naplnění ve svých osobních vztazích. Kouč tady pomáhá nastavit cíle, které se týkají změny ve vztahu. Během koučovacího rozhovoru dochází k uvědomění vztahových souvislostí a možností, které člověk má k řešení dané situace. Ve vztahovém koučinku je možné pracovat jak se všemi aktéry vztahu dohromady, tak i případně s každým zvlášť, nebo jen s jedním z aktérů, v případě, že druhá strana nemá o koučink zájem nebo nevnímá ve vztahu problémy.

Jaké vztahy lze koučovat?

 • Pracovní vztahy
 • Přátelské vztahy
 • Partnerské vztahy
 • Rodičovské vztahy

Které problémy ve vztazích se nejčastěji objevují jako předmět koučinku?

 • Řešení konfliktů v partnerských, rodičovských, pracovních vztazích
 • Stále opakující se problémové vztahy
 • Citové ochladnutí ve vztahu
 • Krize ve vztahu
 • Nalezení, budování, udržení a případně ukončení partnerského vztahu
 • Nevěra a krize v milostných a partnerských vztazích
 • Vážná nemoc

Vztahy jsou pro člověka zásadní a to, jak pro jeho duševní pohodu, tak pro zdraví, chrání ho před depresí, pocity opuštěnosti a samoty. Mezilidské vztahy tvoří podstatnou součást života člověka, ovlivňují celkově náš život a tedy i pracovní výkon a ostatní naše životní oblasti. Celkově zvyšují kvalitu života a spokojenost vůbec. Právě proto, že jsou tak důležité, člověka nejvíce zasahuje, když jsou blízké vztahy jakkoliv narušeny, nebo když prochází krizí či se zcela zhroutí.

Stejně tak i rodina je pro náš život významná, tolik nás ovlivňuje. V rodině vzniká nový život, tady se předávají základní lidské vzorce a hodnoty. Kouč vás bude podporovat v objevení řešení tíživých a problémových situací v rodinně, pomůže vám naplánovat, jak toto řešení prakticky zavést do svého rodinného života.

Koučování probíhá prostřednictvím jednotlivých, párových a skupinových setkání.

Nejčastější témata, která se objevují v rodinném koučinku, jsou:

 • Krize v manželství
 • Rozvod
 • Vztahy s dětmi po rozvodu
 • Vztahy s nevlastními dětmi
 • Problémy v rodině – konflikty
 • Špatná komunikace v rodině
 • Soužití nevlastních sourozenců v jedné domácnosti
 • Dospívající teenager
 • Skloubení rodinného a pracovního života

Vztahy na pracovišti

Máte občas spory s kolegy nebo s nadřízeným? Nevíte, jak komunikovat s „potížistou“, který sedí vedle vás v open space? A trápíte se tím i ve chvíli, kdy se za vámi zabouchnou dveře kanceláře? Vztahový koučink je zaměřen na zlepšení vaší schopnosti řešit krizové situace (nejen) ve vztazích na pracovišti. Bez ohledu na to, v jaké jste funkci, kolik máte kolegů a čeho chcete dosáhnout, potkáváte se s lidmi, a potřebujete s nimi vyjít. Když se vám nepodaří vytvořit dobré vztahy, může se zajímavá pozice s inspirativními úkoly stát nepříjemnou, neskutečně obtížnou a možná i nesnesitelnou.

Většina firem se snaží budovat a rozvíjet vztahy se zákazníky a s partnery. Pokud však nefungují na dobré úrovni vztahy mezi jednotlivými pracovníky, firma pak nakonec na zákazníka působí nestabilně a neprofesionálně. Pokud bude dobře fungovat komunikace nejen mezi členy týmu, ale v celé firmě i mezi jednotlivými odděleními, bude celá firma reagovat na podmínky trhu daleko pružněji a lépe než konkurence. Vztahy na pracovišti jsou výsledkem mnoha faktorů, ale naše úroveň zvládnutí interpersonálních dovedností je to, co máme ve svých rukou. Mnohdy se bohužel liší to „jak to myslíme“ a „jak to druzí lidé vnímají“. Během koučinku se zamyslíme nad tím, jak jednat s druhými, aby byli snáze ochotni s námi spolupracovat, pokusíme se identifikovat, které naše stereotypy (často nevědomé) působí negativně a seznámíme se s principy, při jejichž dodržování budeme s lidmi vycházet přinejmenším velice dobře. Vztahový koučink je určen pro všechny, kteří pracují v týmech a kolektivech a chtějí vědomě eliminovat „třecí plochy“ v pracovních vztazích.

Vztahový koučink pomáhá v uvědomění, co je možné změnit a jakým způsobem. Pomůže koučovanému stanovit postupné kroky, které povedou k požadovanému cí­li.

Jak koučink probíhá?

Koučování probíhá formou konzultací. Zaručena je naprostá diskrétnost – to, co koučovi sdělíte, zůstává důvěrné.

Koučink probíhá v jednotlivých krocích:

 1. Na konzultacích můžete volně mluvit o svých problémech a není třeba vědět, odkud začít. Kouč umí konzultaci směrovat tak, abyste společně odhalili to, co potřebujete.
 2. Díky koučovi pochopíte, proč se vám v životě určitě věci dějí a opakují.
 3. Odhalíte, proč se cítíte tak, jak se cítíte, a proč se ostatní cítí nebo dívají na věci jinak.
 4. Společně s koučem naleznete příčiny vašich špatných zkušeností a negativních prožitků.
 5. S pomocí kouče efektivně a s trvalým účinkem odstraníte příčiny vašich špatných zkušeností a negativních prožitků.
 6. Naučíte se utvářet svá nová pozitivní nastavení. Ta začnou řídit váš život na místo těch dosavadních negativních, která vás přivedla do nesnází.
 7. Vaše emoční a životní realita se krok za krokem trvale mění ve váš prospěch a k vašemu dobrému pocitu.

Jakých výsledků díky koučinku dosáhnu?

 • Koučink vás vyvede z trápení a problémů.
 • Spokojený a naplněný život budete považovat za normální, přirozený a dostupný.
 • Krok za krokem se naučíte směřovat k plnění svých dalších osobních a profesních cílů.
 • Naučíte se mít dobrý pocit ve svém životě a žít jej podle svých představ.
 • Svůj život i úspěch budete mít ve svých rukou.

Výsledky jsou trvalé a jejich intenzita záleží jen na vás.

Konkrétní přínosy koučinku pro vaši životní situaci dosahujete prostřednictvím koučinkového plánu a konzultací.

Chcete se dozvědět více o vztahovém koučování nebo se objednat na úvodní schůzku? Neváhejte mne kontaktovat.

Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: