koučink Ostrava
Rodinný a vztahový koučink
Rodinný a vztahový koučink
Rodinný a vztahový koučink
Rodinný a vztahový koučink
Rodinný a vztahový koučink
Rodinný a vztahový koučink
1
1
1
1
1
1

Rodinný a vztahový koučink

Co konkrétně je vztahový koučink? Je to obor, který pomáhá lidem najít naplnění ve svých osobních vztazích. Kouč tady pomáhá nastavit cíle, které se týkají změny ve vztahu. Během koučovacího rozhovoru dochází k uvědomění vztahových souvislostí a možností, které člověk má k řešení dané situace. Ve vztahovém koučinku je možné pracovat jak se všemi aktéry vztahu dohromady, tak i případně s každým zvlášť, nebo jen s jedním z aktérů, v případě, že druhá strana nemá o koučink zájem nebo nevnímá ve vztahu problémy.

Jaké vztahy lze koučovat?

 • Partnerské vztahy
 • Rodičovské vztahy
 • Přátelské vztahy
 • Pracovní vztahy

Které problémy ve vztazích se nejčastěji objevují jako předmět koučinku?

 • Citové ochladnutí ve vztahu
 • Stále opakující se problémové vztahy
 • Krize ve vztahu po narození dítěte
 • Nalezení, budování, udržení a případně ukončení partnerského vztahu
 • Řešení konfliktů v partnerských, rodičovských, pracovních vztazích
 • Nevěra a krize v milostných a partnerských vztazích
 • Vážná nemoc

Vztahy jsou pro člověka zásadní a to, jak pro jeho duševní pohodu, tak pro zdraví, chrání ho před depresí, pocity opuštěnosti a samoty. Mezilidské vztahy tvoří podstatnou součást života člověka, ovlivňují celkově náš život a tedy i pracovní výkon a ostatní naše životní oblasti. Celkově zvyšují kvalitu života a spokojenost vůbec. Právě proto, že jsou tak důležité, člověka nejvíce zasahuje, když jsou blízké vztahy jakkoliv narušeny, nebo když prochází krizí, či se zcela zhroutí.

Stejně tak i rodina je pro náš život významná, tolik nás ovlivňuje. V rodině vzniká nový život, tady se předávají základní lidské vzorce a hodnoty. Rodinný kouč Vás bude podporovat v objevení řešení tíživých a problémových situací v rodinně, pomůže Vám naplánovat, jak toto řešení prakticky zavést do svého rodinného života. Koučování probíhá prostřednictvím jednotlivých, párových, ale i celorodinných setkání.

Nejčastější témata, která se objevují v rodinném koučinku, jsou:

 • Krize v manželství
 • Rozvod
 • Vztahy s dětmi po rozvodu
 • Vztahy s nevlastními dětmi
 • Problémy v rodině – konflikty
 • Špatná komunikace v rodině
 • Soužití nevlastních sourozenců v jedné domácnosti
 • Dospívající teenager
 • Skloubení rodinného a pracovního života

  Rodinný koučink pomáhá v uvědomění, co je možné v rodině změnit a jakým způsobem. Pomůže koučovanému stanovit postupné kroky, které povedou ke kýženému cíli.

Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: