koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
1
1
1
1
1
1

Týmový koučink

Týmový koučink pomáhá lidem najít nejlepší cestu, jak lépe pracovat s ostatními. Je to účinná metoda pro zlepšení komunikace a pracovních vztahů v týmu. Tým se pak může soustředit na svou skutečnou práci a dosahovat lépe a rychleji svých cílů.

Týmový koučink přináší:

 • Zlepšení týmové atmosféry
 • Zlepšení komunikace mezi členy týmu
 • Vyjasnění týmové vize, týmových rolí a týmových pravidel
 • Zvýšení vzájemné důvěry mezi členy týmu
 • Uvolnění potenciálu týmu
 • Odstranění bariér a zvýšení efektivnosti a synergie týmu

Kdy je čas pro týmový koučink:

 • Dáváme dohromady nový tým a potřebujeme rychle akcelerovat na plný výkon
 • Nové a nově vznikající týmy mohou pomocí koučování rychleji a bez turbulencí překonat raná stádia existence týmu a rychleji přejít do fáze plné synergie a výkonnosti
 • Společně nám to funguje, ale potřebujeme nový impuls
 • Efektivní týmy mohou díky týmovému koučinku přejít na novou úroveň spolupráce a využít maximálně svého týmového potenciálu
 • Tak tento problém potřebuje tým vyřešit opravdu dobře
 • Kreativní a řešitelské týmy mohou využít podporu kouče pro facilitaci řešení konkrétně definovaných úkolů

Jak probíhá týmový koučink:

Týmový koučink vnímáme jako velice efektivní nástroj rozvoje a zvyšování efektivity pracovních týmů. Protože jde zároveň o významný zásah do týmové dynamiky, věnujeme maximální pozornost přípravné fázi před zahájením vlastního procesu týmového koučinku.

Na začátku každého procesu je bezplatná konzultace s potenciálním zadavatelem, obvykle nejméně v délce dvou hodin, při které si společně vyjasníme, jaké jsou výchozí podmínky a očekávání a jaké by měly být výstupy z týmového koučinku. Pokud se po této konzultaci společně dohodneme, že týmový koučink je nejvhodnější intervencí, připravím konkrétní nabídku, ve které definuji optimální formát celého projektu.

Obvykle týmové koučinky probíhají jako půldenní až jednodenní opakovaná setkání s frekvencí dvou až šesti týdnů. Na každém setkání společně s týmem definujeme dílčí cíle a vyhodnocujeme, jaké měly výstupy z předchozího koučinku reálné dopady na spolupráci a výkonnost týmu.

Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: