koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
1
1
1
1
1
1

Můj příběh

O mně

Jsem certifikovaný profesionální kouč, mentor a konzultant. K mým klientům patří firmy, neziskové organizace i jednotlivci. Svým klientům pomáhám v naplňování jejich vizí a cílů a v dosahování úspěchu v práci i v životě. Ke koučování mě přivedl hluboký zájem o možnosti lidského růstu a nacházení životní rovnováhy.

Můj přístup vychází z důvěry v klienta a přesvědčení o jeho kompetentnosti. Věřím, že každý člověk je největším odborníkem sám na sebe a na svůj život a dokáže efektivně nalézt řešení ve všech situacích. K tomu jako kouč svým klientům napomáhám vhodně kladenými otázkami, strukturováním situace a podporováním kreativity při hledání nových cest a postupů. Vždy se orientuji na konkrétní výsledek a na dosažení cílů klienta. Koučink v mém pojetí je příjemným zážitkem. Ve své práci se vždy řídím etickým kodexem ICF.

Kromě koučování učím manažery dobře vést a motivovat lidi a efektivně komunikovat. Jsem nadšeným zastáncem a propagátorem koučovacího stylu vedení lidí. Taktéž podporuji pomáhající profesionály v jejich profesním rozvoji.

Vzdělání a kvalifikace

Vystudovala jsem speciální pedagogiku, obor prevence a resocializace na Ostravské univerzitě. Svůj směr práce jsem si našla ve spojení s koučinkem. Jako kouč jsem absolvovala vzdělání u mezinárodně uznávané instituce International Coach Federation v Praze a získala certifikát Professional Coach. Kromě toho jsem absolvovala řadu kurzů a výcviků v oblasti komunikačních dovedností, manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů. Aktivně se zajímám o neurovědu a psychologii. V oblasti psychologie jsem získala vzdělání a také profesní osvědčení v Centru terapeutických služeb v Ostravě. Stále se v této oblasti vzdělávám a teoretické vzdělání v oblasti psychologie a koučování získávám různými sebezkušenostními kurzy, workshopy. Vzdělávání v této oblasti je pro mne součást mé práce a vzhledem k tomu, kolik dalších směrů, výcviků a technik mne v této oblasti zajímá, budu se vzdělávat dál.

Praxe

Provozuji vlastní koučovací praxi. Mám zkušenosti s koučováním manažerů jak ve velkých společnostech, tak i v malých a středních firmách a v neziskovkách. Věnuji se rovněž podpoře svých klientů v náročných životních situacích (individuální osobní koučink) a při hledání optimální pracovní kariéry (kariérový koučink). Poskytuji koučink také pro pracovníky v pomáhajících profesích. Vedle toho působím jako poradce pro řízení a rozvoj lidských zdroj

Specializace a zaměření:

 • Individuální osobní koučink
 • Vztahový koučink
 • Partnerský koučink
 • Koučink dětí a dospívajících
 • Manažerský (leadership) koučink
 • Výkonnostní koučink
 • Koučink pro podnikatele
 • Týmový koučink
 • Kariérový koučink
 • Mentorské koučování
 • Poradenství v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů ve firmách
 • Koučink pro pracovníky v pomáhajících profesích a pro organizace v oblasti sociálních a zdravotních služeb a neziskového sektoru.

Kde se můžeme sejít? Ve kterých městech jako kouč působím?

Se svými klienty se scházím jak v Ostravě, Opavě, Olomouci, Brně, tak i v Praze.

Jsem aktivní na sítích: Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter

Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: