koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
1
1
1
1
1
1

Jak koučink probíhá?

Jak individuální koučink probíhá?

Doporučená doba prvního sezení je 60 až 90 minut. Součástí tohoto prvního sezení je úvodních cca 15 minut, sloužící k ujasnění požadavků zakázky. Tento úvodní čas je pro klienta zdarma. Cílem tohoto sezení je zjistit možnosti spolupráce, vyjasnit očekávání a ověřit si „kompatibilitu“ mezi klientem a koučem (ne každý kouč „sedne“ každému klientovi). Součástí prvního setkání je také dohoda o délce, formě, frekvenci a místě dalších koučovacích schůzek.

Při prvním sezení dále s klientem upřesníme a specifikujeme cíle koučinku a připravíme plán, jak cílů nebo požadovaných změn dosáhnout.

V dalších sezeních hledáme konkrétní kroky a řešení, vedoucí k naplnění cílů.

Při každém sezení si zároveň ověřujeme pokroky, kterých již bylo dosaženo, a klient dostává od kouče zpětnou vazbu.

Následná sezení s klientem probíhají dle dohody v délce cca 60 až 90 minut, vhodný interval mezi schůzkami je 2 až 3 týdny. Počet schůzek se odvíjí od řešeného tématu a nastavených cílů. Pro „běžná“ zadání obvykle dostačuje 2 až 4 koučovací sezení, pro dosažení hlubší a trvalejší změny doporučuji dlouhodobější rozvojový koučink.

Závěrečné sezení obsahuje navíc celkové vyhodnocení efektu koučování a doporučení k dalšímu rozvoji klienta.

Chcete se dozvědět více o průběhu koučování nebo se objednat na úvodní schůzku? Neváhejte mne kontaktovat.

Mezi jednotlivými koučovacími hodinami poskytuji bezplatnou emailovou a telefonickou podporu formou hot-coaching-line.

Jaká témata jsou vhodná ke koučování?

 • Když vám síly nestačí
 • Řešení různých konfliktů a sporů
 • Řešení rovnováhy mezi prací × osobním životem × rodinou
 • Předcházení riziku „vyhoření“
 • Práce ve stresujícím prostředí
 • Řešení komunikace na pracovišti
 • Vyrovnání se se změnami
 • Problematické vztahy na pracovišti
 • Hledání osobní motivace a identity – „kdo jsem“ a „co vlastně chci“
 • Řešení krizí
 • Aktivování zdrojů
 • Psychosomatické chronické potíže
 • Opakovaně nelze otěhotnět
 • Hledání alternativ
 • Opakování stále stejných vzorců = stále stejné situace, stále stejné vztahy

Koučink je možné realizovat formou:

 • osobní
 • telefonicky
 • skype koučink

Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: