koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
1
1
1
1
1
1

Jak probíhá proces koučování?

Doporučená doba prvního sezení je 60 až 90 minut. Součástí tohoto prvního sezení je úvodních cca 15 minut, sloužící k ujasnění požadavků zakázky. Tento úvodní čas je pro klienta zdarma. Cílem tohoto sezení je zjistit možnosti spolupráce, vyjasnit očekávání a ověřit si „kompatibilitu“ mezi klientem a koučem (ne každý kouč „sedne“ každému klientovi). Součástí prvního setkání je také dohoda o délce, formě, frekvenci a místě dalších koučovacích schůzek.

Při prvním sezení dále s klientem upřesníme a specifikujeme cíle koučinku a připravíme plán, jak cílů nebo požadovaných změn dosáhnout.

V dalších sezeních hledáme konkrétní kroky a řešení, vedoucí k naplnění cílů.

Při každém sezení si zároveň ověřujeme pokroky, kterých již bylo dosaženo, a klient dostává od kouče zpětnou vazbu.

Následná sezení s klientem probíhají dle dohody v délce cca 60 až 90 minut, vhodný interval mezi schůzkami je 3 až 4 týdny. Počet schůzek se odvíjí od řešeného tématu a nastavených cílů. Pro „běžná“ zadání obvykle dostačuje 2 až 4 koučovacích sezení, pro dosažení hlubší a trvalejší změny doporučuji dlouhodobější rozvojové koučování.

Závěrečné sezení obsahuje navíc celkové vyhodnocení efektu koučování a doporučení k dalšímu rozvoji klienta.

Chcete se dozvědět více o průběhu koučování nebo se objednat na úvodní schůzku?

Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: