koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
1
1
1
1
1
1

Jak koučink probíhá?

Jak to vlastně probíhá?

V úvodu prvním sezení si vyjasníme Vaše téma, situaci, realitu, postup a Vaše očekávání, pro co jste si přišli, a co si chcete z koučovacího sezení odnést, co se potřebujete naučit, co byste chtěl(a) mít, až budete ze sezení odcházet. Toto první sezení je proto vhodné 90 až 120 minutové, a to právě z důvodu ujasnění Vaší zakázky. Místo a čas koučinku se dohodne při telefonické, e-mailové objednávce dle požadavku klienta. Někdo má rád svá sezení v sídle firmy, někdo v kavárně, jiný zase v parku. V následujících sezeních si pak poskytujeme zpětnou vazbu a shrnutí toho, co se Vám podařilo v období mezi sezeními, na čem je nutno ještě zapracovat, co je třeba uchopit jinak, co je třeba se ještě naučit. Závěrečná sezení obsahují celková vyhodnocení efektu koučování a vhodná opatření. Jedno sezení trvá přibližně 60 minut, v běžných řešeních je vhodné využít cca 4–5 sezení v průběhu 3. měsíců.

O čem to celé je?

Budu Vám předkládat výzvy a využívat je k tomu, abyste poznal(a), co pro Vás znamená ve Vašem životě být spokojen(a), co je pro Vás úspěch, kde jsou Vaše hodnoty a kdo jste Vy. Budu Váš partner, který Vás podporuje ve Vašem učení, jak dělat od teď věci jinak, než dosud, jak si uvědomit realitu, jak pochopit své nefunkční vzorce, které brání Vašemu rozvoji. Jako kouč Vám nebudu dávat rady. Smyslem mé práce je pozvat Vás do hlubokého rozhovoru o Vašem životě a o tom, co Vy chcete – o Vašich osobních cílech a poznání sebe sama. To jsou první kroky v koučování, které přináší proměnu. Mým cílem je Vás v této proměně provázet.

Jaká témata jsou vhodná ke koučování?

 • Když Vám síly nestačí
 • Řešení různých konfliktů a sporů
 • Řešení rovnováhy mezi prací × osobním životem × rodinou
 • Předcházení riziku „vyhoření“
 • Práce ve stresujícím prostředí
 • Řešení komunikace na pracovišti
 • Vyrovnání se se změnami
 • Problematické vztahy na pracovišti
 • Hledání osobní motivace a identity – „kdo jsem“ a „co vlastně chci“
 • Řešení krizí
 • Aktivování zdrojů
 • Psychosomatické chronické potíže
 • Opakovaně nelze otěhotnět
 • Hledání alternativ
 • Opakování stále stejných vzorců = stále stejné situace, stále stejné vztahy

Koučink je možné realizovat formou:

 • osobní
 • telefonický
 • skype koučink
 • mezi jednotlivými koučovacími hodinami poskytuji bezplatnou emailovou a telefonickou podporu formou hot-coaching-line.

Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: