koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
1
1
1
1
1
1

Co Vás zajímá? Otázky a odpovědi

Pro koho je koučování vhodné?

Jste manažer a uvažujete, zda si máte najmout kouče?

Jste personalista a plánujete, zda zařadit koučink mezi nástroje rozvoje a vzdělávání lidí ve vaší firmě?

Jste člověk, který řeší nějaký osobní problém a přemýšlíte, na koho se obrátit a kdo vám s tím může pomoci?

Kladete si otázku, jestli je pro vás (pro vaši firmu, pro vaše lidi) právě koučování tím vhodným nástrojem? Pro koho a kdy je vlastně koučování vhodné?

Pro koho je koučování vhodné?

Pro koho ano a pro koho ne?

Koučování je velmi univerzální metoda, která může být užitečná v řadě osobních i pracovních situací. Přesto to není metoda všespasitelná a nehodí se vždy a pro všechny. Pro koho se tedy koučování hodí a pro koho se nehodí?

Je to pro mě?

Ano, koučování je vhodné pro všechny, kteří:

 • chtějí dosáhnout lepších výsledků či vyššího výkonu v práci,
 • chtějí se dále rozvíjet a zdokonalovat, zlepšovat své dovednosti, lépe vybalancovat svůj život,
 • chtějí vytčených cílů dosahovat rychleji a snadněji,
 • potřebují udělat nějaké důležité rozhodnutí či změnu,
 • jsou ochotni převzít plnou zodpovědnost za sebe a za svůj život.

Ne, koučování naopak není vhodné pro ty, kteří:

 • jsou přesvědčeni, že už všechno umí a znají,
 • nemají motivaci sami na sobě pracovat,
 • očekávají hotové rady a návody,
 • očekávají, že za ně někdo jiný převezme odpovědnost a vyřeší jejich problémy.

Koučování nenahrazuje trénink ani poradenství Pokud potřebujete získat konkrétní informace, znalosti, know-how, doporučení a rady, pravděpodobně se neobrátíte na kouče, ale spíš na lektora, mentora nebo konzultanta. Koučování však může být vhodnou formou „follow up“ a pomůže vám nové znalosti rychleji a efektivněji převést do praxe.

V čem vám kouč může pomoci?

Pokud si zvolíte koučink (začnete spolupracovat s koučem), je jen na vás, abyste si určili téma, na kterém chcete pracovat. Co je pro vás důležité? Co je pro vás obtížné? S čím máte pocit, že si momentálně neporadíte sami? V čem se potřebujete rozhodnout? V čem cítíte, že potřebujete udělat nějakou změnu? Co se potřebujete naučit nebo se v tom zlepšit?

Kouč vám pak může pomoci:

 • Ujasnit si, co doopravdy chcete a jak moc to chcete.
 • Určit si priority (co je pro vás opravdu důležité, co nejdřív a co potom).
 • Přetransformovat vaše očekávání, sny a přání na konkrétní, realizovatelné cí­le.
 • Přejít od negativního k pozitivnímu zaměření, od problému (Tohle nechci!) k cíli (Chci tohle!).
 • Udržet si zaměření na cíl, nenechat se odvést nebo rozptýlit jinými věcmi.
 • Uvědomit si, co a do jaké míry skutečně můžete ovlivnit a co všechno je ještě ve hře.
 • Ujasnit si, jaké máte možnosti volby, jaké jsou možné budoucí scénáře.
 • Podívat se na věci jiným způsobem, z jiného úhlu pohledu.
 • Přijít na další možnosti, které vás zatím nenapadly.
 • Lépe si uvědomit, co všechno můžete využít k dosažení svého cíle, co vám může pomoci.
 • Ujasnit si, co všechno budete ještě potřebovat pro dosažení svého cíle a jak to můžete získat.
 • Uvědomit si, co vám zatím brání a co vás blokuje.
 • Najít inspiraci a nové nápady.
 • Rozhodnout se mezi více možnostmi.
 • Uvědomit si všechny souvislosti a dopady svého rozhodnutí.
 • Naplánovat si kroky, které je třeba udělat k dosažení cíle.
 • Určit, co bude ten první krok, se kterým můžete začít.
 • Skutečně začít!
 • Vyhodnotit si dosavadní kroky a naplánovat, co dál.
 • Najít nebo posílit vaši vnitřní motivaci.
 • Posílit vaši sebedůvěru.

Jak to vlastně kouč dělá?

Našli jsme řadu věcí, ve kterých vám kouč může pomoci. A jak to vlastně bude dělat?

Kouč vám bude pomáhat tím, že:

 • bude vám klást otázky (někdy možná i dost zvláštní nebo neobvyklé),
 • bude vás nutit „přemýšlet nahlas“,
 • bude vám soustředěně naslouchat,
 • bude rekapitulovat a uspořádávat vaše myšlenky,
 • bude parafrázovat, jak vašim slovům rozuměl,
 • bude zdůrazňovat, co důležitého ve vašich slovech slyšel,
 • bude vám nabízet jiné úhly pohledu,
 • bude z vás „tahat“ další myšlenky a nápady,
 • bude vás povzbuzovat,
 • někdy vás bude i trochu provokovat,
 • bude vám dávat zpětnou vazbu,
 • bude se s vámi radovat z vašich pokroků a úspěchů.

To vše bude podpořeno naprostou důvěrou kouče ve vás, ve vaši schopnost určit si, co je pro vás opravdu dobré a dosáhnout toho, co chcete. Kouč vám také zaručí naprostou důvěrnost a diskrétnost ve všem, o čem spolu budete mluvit.

Proč klienti vyhledávají kouče?

Většina případů se dá zobecnit do dvou základních scénářů:

 1. Vím, co chci, ale nevím, jak toho dosáhnout.
 2. Vím, co nechci – jsem nespokojený, vím, že to chci změnit, ale nevím, co vlastně chci místo toho.

V prvním případě má už klient svůj cíl více či méně ujasněný, a s koučem se tedy mohou poměrně rychle pustit do práce na naplnění tohoto cíle. Cíl je obvykle potřeba trochu doladit nebo konkretizovat. Někdy je však nutné pomoci klientovi si svůj cíl zcela přeformulovat – například pokud chce něco, co je zcela mimo sféru jeho vlivu.

V druhém případě je třeba, aby kouč nejprve pomohl klientovi ujasnit si svůj cíl:

 • Čeho vlastně chce dosáhnout?
 • Jak by měl vypadat výsledek nebo žádoucí budoucí stav?
 • Co má být jinak než teď?

Koučování vždy směřuje k dosažení nějakého cíle, a bez toho, abychom věděli, kam vlastně chceme dojít, se nemůžeme vydat na cestu.

Motto: „Když nevíš, kam pluješ, není ti žádný vítr dobrý“.

Kdo si najímá kouče?

Lidé spolupracují s koučem, pokud například:

 • chtějí lépe vybalancovat svůj život,
 • chtějí dosáhnout lepších výsledků v práci,
 • chtějí se dále rozvíjet a zdokonalovat,
 • chtějí ušetřit svůj čas,
 • chtějí vytčených cílů dosahovat snadněji,
 • potřebují udělat nějaké důležité rozhodnutí či změnu.

Co mi přinese koučink?

Toto jsou nejčastější výsledky koučinku, které uvádějí klienti:

 • Více si sebe vážím a lépe si rozumím.
 • Jsem schopen / schopna se rychleji a přesněji rozhodovat.
 • Umím lépe pracovat s časem a s prioritami.
 • Dokáži se více soustředit na výsledky a dosahuji jich snadněji.
 • Mé cíle jsou jednoznačnější a strukturovanější, vím přesně, co chci.

Jaký je rozdíl mezi koučinkem a psychoterapií?

Rozdíl mezi koučinkem a psychoterapií je tedy následující:

Koučink je rozvojový nástroj, který se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které příjdou. Koučování pomáhá učit se. Nezaobírá se minulostí a toho proč daný problém vznikl, používá vnitřní zdroje klienta, které klient využívá, kouč neradí, kouč správně klade otázky. Výsledek koučování se dostaví už během prvního týdne, ale dlouhodobé účinky jsou znatelné až po měsících.

Psychologie se vrací se ke kořenům v minulosti /v dětství/, hledá chybné vzorce a snaží se je odstranit a nahradit novými pozitivními vzorci chování, terapeut pomáhá definovat klientovi jeho pocity a postoje a ukazuje jakou cestou jít.

Jaká je forma koučinku?

Konzultace jsou osobní, telefonické, po skypu či přes e-mail. Záleží pouze na volbě klienta. Koučuje se v prostředí sídla firmy nebo v jiném prostředí, které si klient určuje sám. Může se jednat o kavárnu, park či jiné místo. Vše je na domluvě a jedná se o Vaše rozhodnutí a Vaše potřeby.

Jak probíhá proces koučování?

Doporučená doba prvního sezení je 60 až 90 minut. Součástí tohoto prvního sezení je úvodních cca 15 minut, sloužící k ujasnění požadavků zakázky. Tento úvodní čas je pro klienta zdarma. Cílem tohoto sezení je zjistit možnosti spolupráce, vyjasnit očekávání a ověřit si „kompatibilitu“ mezi klientem a koučem (ne každý kouč „sedne“ každému klientovi). Součástí prvního setkání je také dohoda o délce, formě, frekvenci a místě dalších koučovacích schůzek.

Následuje objednávka ze strany zadavatele (firma nebo jednotlivec) nebo uzavření dohody o koučování s klientem.

Při prvním sezení dále s klientem upřesníme a specifikujeme cíle koučinku a připravíme plán, jak cílů nebo požadovaných změn dosáhnout.

V dalších sezeních hledáme konkrétní kroky a řešení, vedoucí k naplnění cílů.

Při každém sezení si zároveň ověřujeme pokroky, kterých již bylo dosaženo, a klient dostává od kouče zpětnou vazbu.

Následná sezení s klientem probíhají dle dohody v délce cca 60 až 90 minut, vhodný interval mezi schůzkami je 3 až 4 týdny. Počet schůzek se odvíjí od řešeného tématu a nastavených cílů. Pro „běžná“ zadání obvykle dostačuje 2 až 4 koučovacích sezení, pro dosažení hlubší a trvalejší změny doporučuji dlouhodobější rozvojové koučování.

Závěrečné sezení obsahuje navíc celkové vyhodnocení efektu koučování a doporučení k dalšímu rozvoji klienta.

Chcete se dozvědět více o průběhu koučování nebo se objednat na úvodní schůzku? Neváhejte mne kontaktovat.

Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: