koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
1
1
1
1
1
1

Co Vás zajímá?

Kdy zvolit koučování a jaký je rozdíl mezi koučinkem a psychoterapií?

Rozdíl mezi koučinkem a psychoterapií je tedy následující:

Koučink je rozvojový nástroj, který se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které příjdou. Koučování pomáhá učit se. Nezaobírá se minulostí a toho proč daný problém vznikl, používá vnitřní zdroje klienta, které klient využívá, kouč neradí, kouč správně klade otázky. Výsledek koučování se dostaví už během prvního týdne, ale dlouhodobé účinky jsou znatelné až po měsících.

Psychologie se vrací se ke kořenům v minulosti /v dětství/, hledá chybné vzorce a snaží se je odstranit a nahradit novými pozitivními vzorci chování, terapeut pomáhá definovat klientovi jeho pocity a postoje a ukazuje jakou cestou jít.

Jak koučink funguje?

Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho cíle nebo přání. Koučink využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby. Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval. Paralelně s tímto zaměřením na cíl, jako „vedlejší produkt“, dochází ke zlepšování sebereflexe, sebedůvěry, sebevědomí, sebeúcty. Dále schopnosti rozhodovat se a také se zvyšuje schopnost přijímat větší odpovědnost. Skrze změny myšlení a postojů a zlepšování vztahu k sobě sama se rozšiřuje pole možností daného člověka. Zpřístupňují se zejména jeho vnitřní zdroje. V souvislosti s tím se zlepšují jeho vztahy i k druhým lidem. Kouč pomáhá lidem lépe stanovit jejich cíle a následně takto stanovených cílů i dosahovat, chce od svých klientů vždy o něco víc, než čeho by dosáhli bez jeho podpory, podporuje své klienty, aby dosáhli výsledků rychleji a efektivněji, předkládá možnosti a nástroje, zajišťuje pomoc a strukturu pro získání větší efektivity. Koučink je soubor metod, které napomáhají osobnímu rozvoji. Spolupráce kouče a klienta vypadá takto: Konzultace jsou osobní, nebo telefonické, po skypu či přes email. Záleží pouze na volbě klienta. Koučuje se v prostředí sídla firmy, nebo v jiném prostředí, které si klient určuje sám. Může se jednat i o park, nebo kavárnu. Vše je na domluvě a jedná se o Vaše rozhodnutí a Vaše potřeby. Délka sezení je od jedné hodiny týdně po frekvenci jednou za měsíc. V případě, že klient potřebuje více času, je možné sezení určit i na dvě hodiny v kuse. Opět vše záleží na přání klienta. Vztah kouč a koučovaný je vždy důvěrný! Ctím slib mlčenlivosti! Téma určíme na prvním sezení, na dalších sezeních se mohou změnit. Při koučování dodržuji a řídím se etickým kodexem. Dále se vzdělám v oblasti koučování a NLP včetně supervize.

Jsem integrativní kouč a využívám více koučovacích přístupů (systematického, všímavého, manažerského koučinku a také technik NLP). Co znamená integrativní kouč? Je to kouč, který zná a umí používat více koučovacích přístupů a dokáže vybrat ze svého portfolia styl spolupráce dle potřeb klienta.

Jak je to s časem a koučováním? Jak dlouho? Jak často?

Úvodní konzultace je na 15 minut v případě, že se s klientem vidíme poprvé a tento čas slouží k objasnění, co koučování znamená, jak bude probíhat a pod. Těchto 15 min je pro klienta zdarma. Následuje vlastní sezení, které doporučuji u prvního sezení 90 až 120 min, to z toho důvodu, že s klientem ujasňujeme jeho zakázku, pro co si přišel, a co je to, co si chce na konci sezení odnášet., Minimální počet sezení jsou čtyři v intervalu třech až čtyřech týdnů. Délku dalších sezení si pak již klient volí sám dle své potřeby.

Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: