koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
1
1
1
1
1
1

Co Vás zajímá? Otázky a odpovědi

Kdy je vhodný koučink?

Koučink není terapie. Koučink je metoda osobního i profesního růstu, která pomáhá klientům pochopit svou současnou situaci včetně limitujících vzorců myšlení a chování a nalézt vlastní řešení. Motivuje k potřebným změnám tvorbou osobní vize a volbou správných akcí. V koučování klientům neradím, ale vedu je otázkami k vlastnímu poznání. Pomáhám jim uvědomit si svoje možnosti a silné stránky na cestě objevování svého vlastního potenciálu.

Koučink je dobrý, když vás trápí tyto situace:

 • Životní křižovatka a potřeba změny
 • Nízké sebevědomí
 • Krize ve vztazích
 • Hrozba nebo řešení vyhoření
 • Nastavení nové motivace po terapii
 • Profesní problémy a kariéra
 • Celková ztráta pevné půdy pod nohama

Jak se jako klient změním, budu-li používat koučink?

Toto jsou nejčastější výsledky koučinku, které uvádějí klienti:

 • Více si sebe vážím a lépe si rozumím.
 • Jsem schopen /schopna se rychleji a přesněji rozhodovat.
 • Umím lépe pracovat s časem a s prioritami.
 • Dokáži se více soustředit na výsledky a dosahuji jich snadněji.
 • Mé cíle jsou jednoznačnější a strukturovanější, vím přesně, co chci.

Pracuje kouč s profesními nebo osobními cíli?

S oběma. Kouč pracuje s vámi jako s jedinečnou a komplexní osobností, která bere v úvahu všechny aspekty vašeho života.

Proč koučink funguje?

To má několik důvodů:

 • Spolupráce mezi koučem a klientem je založená na důvěře a porozumění.
 • Jsou lépe nastaveny cíle tak, aby jejich dosahování působilo klientovi radost a stimulovalo ho k dalším aktivitám.
 • Klient se učí novým dovednostem, které ho rychleji dovedou k úspěchu.

Proč je koučink tak populární?

I to má více příčin:

 1. Mnoho lidí je už udoláno vším tím „měl bych“ a opravdu touží dělat ve svém životě něco smysluplného a zajímavého. Problém je, že lidé často nejsou schopni to smysluplné nalézt sami a pokud i mohou, nedokáží najít cestu, jak to realizovat. Dobrý kouč jim může pomoci v obojím.
 2. Při koučinku hodně lidí objevuje, jak najednou věci, které se jim zdály předtím nesnadné a neuskutečnitelné, se dávají do pohybu a začínají být na dosah. Kouč není žádný čaroděj, ale má má k dispozici rozsáhlý arzenál nástrojů jak pomoc Velkým Myšlenkám vstoupit do Reality. Prostřednictvím koučinku jsou tyto nástroje k dispozici jejich dalšímu rozvoji.
 3. Spiritualita. Pokud znáte fenomenální úspěch knihy Jamese Redfielda „Celestýnské proroctví“ – NY Times bestseller v roce 1994, máte představu, jak mohou lidé pracovat se spiritualitou. Mnoho koučů pracuje na tomto základě – dokonce i ti, kteří koučují top manažery velkých nadnárodních korporací. A pracovní definice spirituality? Jak se dokážete napojit na ostatní i sebe samotné. Koučink přispívá k porozumění sobě i druhým.

Jak koučink funguje na konkrétním příkladu…

Osobní kouč pracuje podobně jako třeba trenér nebo učitel hudby, ale jeho práce je komplexnější. Kouč předkládá výzvy využívá je k tomu, aby poznal, co pro vás znamená ve vašem životě úspěch a výhra. Kouč je váš partner, který vás podporuje jak v práci, tak v osobním životě. Kouč je osoba, která se stará o tom, abyste co nejlépe využili svůj potenciál a dokázali pracovat se svou vlastní motivací. Nezáleží na tom, v jaké fázi života se nacházíme, vždy máme nějaké sny, cíle a přání.Větší úspěch, více peněz, kvalitnější vztahy, poznání smyslu života,…Je v lidské přirozenosti chtít poznat víc, být něčím a něco po sobě zanechat – a my všichni toužíme najít cestu, jak to dokázat. Většina lidí věří, že tvrdě pracovat a jít si vlastní cestou je nejlepší recept jak získat štěstí, moc i peníze. Jsou přesvědčení, a smířeni s tím, že za to musejí zaplatit – cena je často podlomené zdraví, nedostatek času na zábavu a přátele, únava a apatie, odcizení v rodině. Nejsmutnější je, že i když svých představ nakonec dosáhnou, často zjistí, že usilovali o něco, co vůbec nechtěli. A ocitají se opět na začátku aneb hůře – ztrácejí chuť a elán. Atleti nebo umělci tyto stavy dobře znají. Vědí, že potřebují někoho dalšího, kdo jim pomůže nastavit cíl, objevit skutečnou motivaci a potřebu a stanovit efektivní cestu k dosažení vytčené mety. Používají tedy speciální profesionály, kteří jsou k tomu určeni. Žádný špičkový sportovec nebo hudebník by se bez nich příliš daleko nedošel.

A co lidé, kterým se již velmi dobře daří? Potřebují i oni své kouče?

Nemusí nutně potřebovat klasický koučink. Ale je dobré si čas od času sám pro sebe potvrdit: dělám opravdu to, co mě nejvíc naplňuje? Nepřehlédl jsem něco důležitého? Je pro mě život zábavný? Jak to se mnou bude vypadat za takových 15 let? Mám to, čeho jsem opravdu v životě chtěl dosáhnout? I úspěšní lidé si potřebují ve svém životě klást další výzvy. Koučink jim může pomoci.

Mohu si najmout kouče jen na krátkou dobu – například na projekt?

Jistě. Někteří klienti využívají koučink v případech, které vyžadují zvláštní podmínky a nasazení. Nicméně velmi často se pak stává, že i po skončení projektu s koučem dále spolupracují, neboť objeví mnoho dalších zajímavých věcí, které jim koučink umožňuje.

Jak dlouho se doporučuje spolupracovat s koučem?

Většina dobrých koučů nabízí koučovací sezení minimálně 4 – 10, ale nechá vás program ukončit okamžitě, pokud začne mít dojem, že se koučink pro vás neubírá tou správnou cestou.

Kolik koučink stojí?

Cena se odvíjí od individuální zakázky klienta.

Jaká je forma koučinku?

Konzultace jsou osobní, telefonické, po Skypu či přes e-mail. Záleží pouze na volbě klienta. Koučuje se v prostředí sídla firmy nebo v jiném prostředí, které si klient určuje sám. Může se jednat o kavárnu, park či jiné místo. Vše je na domluvě a jedná se o vaše rozhodnutí a Vaše potřeby.

Chcete se dozvědět více o průběhu koučování nebo se objednat na úvodní schůzku? Neváhejte mne kontaktovat.

Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: