koučink Ostrava
null
null
null
null
null
null
1
1
1
1
1
1

O nás a našem strachu

O nás a našem strachu

Naše nepříjemné pocity jako jsou strach, vztek, hněv, osamělost, by pro nás měly být informacemi, že musíme o něco jasněji požádat, něco změnit, či něco opustit. Určitě bychom měli těmto pocitům naslouchat a využít je ke své proměně k lepšímu. Strachy jsou nedílnou součástí našeho života a je zcela jistě dobré o nich vědět a pracovat s nimi, než jimi být nevědomky manipulováni. Často své strachy ignorujeme a přehlížíme. Co se v takovém případě stane? Pokud se s každým svým pocitem nenaučíme spolužít, strach nás postupně ovládne.

Nám nejznámější strach je ten, který je reakcí na konkrétní okolnost, třeba bouřku, štěkajícího psa, nebo strach ze stáří. Pak je tady také strach z nenaplněných potřeb z našeho dětství: například strach z opuštění, odmítnutí, z kontroly, strach, že nebudu milován, když nebudu plnit přání druhých, a tak dále. Mezi tyto strachy patří i většina našich komplexů a osobních traumat. Dalším ze strachů je strach se individualizovat; to když naše osobnost „má vše, co k životu potřebuje,“ ale naše skutečné já zaniká. Pokud naše pravé vnitřní já umírá, nemůže naše osobnost ze sebe vydávat to nejlepší, jak po stránce společenské, profesní, rodinné, či jakékoliv jiné.

Často se bojíme toho, co neznáme, takže, když se se svými strachy seznámíme, přestaneme se jich bát. To je výsledek z mé praxe. Strach nám přináší varování k bdělosti v našem konání, je našich hlídacím psem. Pokud se svého psa bojíme, přestaneme být svým pánem, přicházíme o své jisté území a jsme na území, které ovládá právě strach.

Jak se tedy seznámíme se svým strachem? No přece tak, že se ho zeptáme, co nám chce říci, co nás přichází naučit o mně samotném, o mém životě. Nedokážeme-li se strachem sami pracovat, může vám pomoci setkání s terapeutem, který nemá cíl napravovat dětství, partnerství, minulost, ale nalézt stav bytí sami se sebou tím, že sladíte svou životní energii a dovolíte si být člověkem, který opravdu jste. Pochopení našeho strachu nám pomáhá jej zpracovat, ochočit si jej a dokonce s ním kvalitně žít.

Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: