koučink Ostrava
null
null
null
null
null
null
1
1
1
1
1
1

O nás a našem štěstí

Život přináší různé nepohodlné situace, ať už z hlediska citového, duševního, tělesného či hmotného. Často při nich míváme představu, která nám může jejich prožívání ještě více znepříjemnit: Že být šťastný je „pohodlí samo“ a že štěstí přijde ve chvíli, „až se mi bude dařit po všech stránkách.“ V této představě jsme uvěznění a jediným výsledkem je, že pak zoufale čekáme, až se nám povede lépe nebo si říkáme, že snít o štěstí je hloupost. Někdy si dokonce myslíme, že nedostatek štěstí je důkazem naší neschopnosti.

V našem životě se ale střídají temné chvíle plné zmatku s úžasnými obdobími. Myslím si, že pokud skutečně chceme, můžeme si ty příjemné okamžiky našeho života více a lépe vychutnávat, mnoho z nás však toto nedokáže a velice často se upínáme ke chvílím prožitým v bolesti, ve zmatku, úzkosti, či ve sporu. Takovéto momenty si pak připomínáme i ve chvílích, které jsou pro nás radostné a my si je pak nedokážeme dostatečně uvědomit a užít.
Toto ovšem není naše chyba. My si jen neuvědomujeme, že se v našem životě střídají čtyři období, tak jako je tomu i v přírodě. Že po létě přijde podzim, se přeci také nikdo nediví. A tak i například v partnerském životě můžeme prožít během chvilky všechna tyto období a nakonec se třeba ocitneme v nekonečném podzimu. Nebo smrt blízkého člověka nás může uvrhnout do mrazivé zimy, v níž přežíváme v „zimním spánku,“ po kterém v nás třeba časem vyklíčí síla začít znovu.

Tedy i v těchto těžkých obdobích, které se na první pohled pro nás jeví jako zcela nepříznivé, můžeme nalézt příležitost ke změnám, které povedou k radosti a k našemu štěstí. Proto bychom měli brát střídání období v našem životě jako jeho nedílnou součást, a když si pak vzpomeneme a přijmeme fakt, že se tyto období střídají a že tedy to, co se nám momentálně nepříznivého děje, může mít pro nás velký skrytý význam, bude k nám pocit štěstí chodit častěji, a to i v obtížných situacích.

Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: