koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
1
1
1
1
1
1

Koučink jako efektivní nástroj pro změnu u dětí

Obraťte se s problémy vašich dětí na kouče, ten se mj. zabývá koučováním jak dětí a dospívajících, tak pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných potíží souvisejících s péčí o dítě.

Jak kouč dětí a dospívajících pracuje

Koučink může probíhat formou individuální nebo rodinnou cílenou podporou některého z rodičů. Většinou jde o kombinací těchto přístupů, a to po vzájemné dohodě s klienty. Rodinný koučink je metodou a koncepcí koučovování, který se zabývá rodinnými problémy, týkajících se rodičů, dětí a vztahů v rodině. Rodina je chápána jako uzavřený systém, kdy narušením jeho rovnováhy může vzniknout např. nemoc nebo symptom. Smyslem koučování je pak rekonstrukce, restrukturalizace rodinných vazeb a komunikačních vzorců tak, aby mohlo dojít opět k pozitivnímu vývoji dětí i celé rodiny. Při práci s k koučem pak dostávají členové rodiny prostor k hledání nových pohledů, řešení a následně dosažení potřebné změny.

Cílové oblasti, kde Vám dětský kouč může pomoci:

  • vývojové otázky, specifika různých věkových skupin
  • schopnost adaptability dítěte, reakce na nové situace a prostředí
  • psychosomatické obtíže (chronická onemocnění, bolesti, nevolnosti, zažívací obtíže, nespavost apod.)
  • poruchy příjmu potravy
  • potíže spojené s úzkostí, strachem, reakce na stres, enormní zátěž či traumatický zážitek
  • problémy ve školní oblasti (vztahy v třídním kolektivu, neklid, nesoustředěnost, nevhodné chování, šikana, výukové obtíže, atd.)
  • situace dětí v konfliktním rodičovském vztahu, v rozvodové i porozvodové situaci
  • koučink v oblasti profesní orientace a volby povolání
  • podpora rodinám se zdravotně postiženým dítětem
  • krizové situace, podpora v náročných životních situacích

Zeptejte se na cokoliv, co vás zajímá, ráda vám odpovím. Chcete-li na řešení situace se mnou začít pracovat, proveďte nezávaznou poptávku koučinku, jenž se věnuje tomuto tématu.

Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: