koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
1
1
1
1
1
1

Jak moc je pro vás mínění druhých důležité?

Ovlivňuje nebo dokonce určuje mínění druhých vaši vlastní hodnotu? Potřebujete, aby s vámi bylo dobře především ostatním, a vaše vnitřní spokojenost někdy musí ustoupit? Záleží vám velmi na tom, co si o vás okolí myslí? Je míra vaší spokojenosti a štěstí úměrná míře spokojenosti druhých?

Patrně už také můžete mít zkušenost, že okolí snadno vaši pohodu ohrozí. Ta je na něm totiž v tomto případě přímo závislá. Nejspíše své chování často přizpůsobujete touze plnit druhým jejich přání, vycházet vstříc jejich potřebám a mít to u nich tzv. dobré. Spoustu času trávíte ve snaze ovlivnit věci kolem sebe, za něž cítíte odpovědnost a jež určují kvalitu vašeho života. Do okolního světa investujete spoustu energie a zapomínáte, že dlouhodobý a opravdový pocit spokojenosti může vzejít jen z vás samotných. Z uvědomění si vlastní hodnoty, vlastní jedinečnosti, osobitosti, autentičnosti, ze zdravé sebelásky. Opravdový pocit štěstí vychází z pochopení, že nemohu ovlivňovat vnější svět, ale jen ten svůj vnitřní.

Pokud se cítíte, že sami pro sebe nejste tím nejdůležitějším člověkem, nejlepším kamarádem a nejste u sebe na prvním místě mezi těmi, na kterých vám záleží a které máte rádi, můžete mít tato emoční nastavení:

Je důležité, jak mě vnímají ostatní

Je-li pro vás pravdivé toto nastavení, děláte patrně vše pro to, aby vás okolí mělo rádo. Přemýšlíte o tom, čím druhé můžete potěšit a čím byste se jim mohli zavděčit, jak jim vyjít vstříc. Přizpůsobujete svoje chování lidem, se kterými právě jste a vlastně nejste sami sebou. Máte pocit, že jako takoví byste v jejich očích neobstáli nebo nebyli dost dobří. Vymýšlíte a realizujete možnosti, jak názory druhých ovlivnit ve svůj prospěch.

Spokojenost blízkých leží na mě

Je-li vám blízký tento vzorec, pak nesete odpovědnost za to, jak se druzí cítí ve vaší blízkosti, a domníváte se, že bez vašeho přičinění by se jim vedlo hůř. Proto se snažíte jejich pocity svým chováním kladně ovlivnit. Může to ale často být i v rozporu s vašimi vlastními osobními touhami a názory, které pro vás nejsou až tak důležité a potlačujete je. Zkuste se zamyslet nad tím, jestli je vůbec možné opravdovou spokojenost dát nebo pro jiné vytvořit? Zda je možné, aby spokojenost přicházela zvenčí a nevycházela zevnitř každého jedince? A jak jste spokojeni vy, když nejednáte v souladu se sebou?

Jsem příčinou neštěstí druhého

Tato skutečnost vám do života přinesla už nejspíše hodně smutku a beznaděje. Máte pocit, že druhým už jen svou existencí ubližujete, jste příčinou jejich neúspěchů a trápení, šlapete jim po štěstí. S touto rovnicí máte pocit viny a odpovědnosti za neutěšenou situaci ostatních. Vnímáte, že skoro za nic nestojíte a vaše sebehodnota je tak velmi nízká.

Pro druhé bych se rozdal(a)

Pokud je pro vás toto tvrzení pravdivé, pak je vaším životním posláním uspokojit především potřeby a přání druhých. Svoji hodnotu měříte mírou práce, kterou vykonáte pro ostatní. Smyslem vašeho života je pomoc druhým a možná si i myslíte si, že bez snahy dávat hlavně ostatním, by vás nikdo neměl rád. Mít rád sám sebe a dělat radost sám sobě, ale ne prostřednictvím práce pro druhé, je pro vás sobecké.

Pokud cítíte, že tyto programy jsou vám blízké, pojďte si je se mnou změnit. Zbavte se závislosti na pocitech a mínění druhých, na kritice, ale i na dodávání chvály zvenčí. Nalezněte a přirozeně vnímejte svoji jedinečnost a sebehodnotu. Přirozeně a samozřejmě prožívejte, že jste v pořádku a dokonalí takoví, jací jste. Udělejte změnu vedoucí k trvalému pocitu naplněnosti a spokojenosti, bez vlivu okolí.

Chcete se cítit dobře a nezávisle na mínění druhých?

Zeptejte se na cokoliv, co vás zajímá, ráda vám odpovím. Chcete-li na své osobní spokojenosti a nezávislosti se mnou začít pracovat, proveďte nezávaznou poptávku koučinku, jenž se věnuje tomuto tématu. Každý koučink je individuální podle životní situace, vaší osobnosti a vašich potřeb.

Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: