koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
1
1
1
1
1
1

Ceník

Ceník

Individuální osobní koučink – podrobné organizační i cenové podmínky dojednávám s každým klientem individuálně

Kdy zvolit individuální koučink? V čem vám koučink může pomoci?

Pokud si zvolíte individuální koučink (začnete spolupracovat s koučem), je jen na vás, abyste si určili téma, na kterém chcete pracovat. Co je pro vás důležité? Co je pro vás obtížné? S čím máte pocit, že si momentálně neporadíte sami? V čem se potřebujete rozhodnout? V čem cítíte, že potřebujete udělat nějakou změnu? Co se potřebujete naučit nebo se v tom zlepšit?

Koučink vám pak může pomoci:

 • Ujasnit si, co doopravdy chcete a jak moc to chcete.
 • Určit si priority (co je pro vás opravdu důležité, co nejdřív a co potom).
 • Přetransformovat vaše očekávání, sny a přání na konkrétní, realizovatelné cí­le.
 • Přejít od negativního k pozitivnímu zaměření, od problému (Tohle nechci!) k cíli (Chci tohle!).
 • Udržet si zaměření na cíl, nenechat se odvést nebo rozptýlit jinými věcmi.
 • Uvědomit si, co a do jaké míry skutečně můžete ovlivnit a co všechno je ještě ve hře.
 • Ujasnit si, jaké máte možnosti volby, jaké jsou možné budoucí scénáře.
 • Podívat se na věci jiným způsobem, z jiného úhlu pohledu.
 • Přijít na další možnosti, které vás zatím nenapadly.
 • Lépe si uvědomit, co všechno můžete využít k dosažení svého cíle, co vám může pomoci.
 • Ujasnit si, co všechno budete ještě potřebovat pro dosažení svého cíle a jak to můžete získat.
 • Uvědomit si, co vám zatím brání a co vás blokuje.
 • Najít inspiraci a nové nápady.
 • Rozhodnout se mezi více možnostmi.
 • Uvědomit si všechny souvislosti a dopady svého rozhodnutí.
 • Naplánovat si kroky, které je třeba udělat k dosažení cíle.
 • Určit, co bude ten první krok, se kterým můžete začít.
 • Skutečně začít!
 • Vyhodnotit si dosavadní kroky a naplánovat, co dál.
 • Najít nebo posílit vaši vnitřní motivaci.
 • Posílit vaši sebedůvěru.

V jakých dalších situacích vám může koučink pomoci?

 • Když jste ztraceni a nevíte kudy kam
 • Když vám síly nestačí
 • Předcházení riziku „vyhoření“
 • Práce ve stresujícím prostředí
 • Řešení komunikace na pracovišti
 • Hledání osobní motivace a identity – „kdo jsem“ a „co vlastně chci“
 • Psychosomatické chronické nemoci
 • Opakování nefunkčních vzorců, které brání v rozvoji, opakování stále stejných situací, vztahů
 • Aktivování zdrojů
 • Hledání alternativ
 • Často si říkáte „potřebuji změnu“
 • Jste ve stresu a pod tlakem, máte pocit, že nic nestíháte a jen „hasíte“ největší problémy
 • Máte pocit, že potřebujete dostat život více pod kontrolu
 • S partnerem se jen hádáte a máte pocit, že se s ním „dusíte“
 • Nemáte nikoho, na koho se můžete spolehnout
 • Procházíte velkou změnou v soukromém životě, která se promítá i do pracovní sféry
 • Bojíte se navazovat kontakty
 • Máte problém s komunikací
 • Bojíte si vzít dovolenou
 • Špatně spíte, jste nervózní, špatně vycházíte s lidmi okolo sebe
 • Chybí vám uznání a pocit ocenění
 • Netěšíte se do práce, máte problémy ráno vstát
 • Uvažujete o změně zaměstnání
 • Máte být povýšen(a) do nové funkce a máte z toho obavy
 • Vaše výkonnost není dostatečně vysoká
 • Schází vám motivace
 • Po příchodu z práce jste totálně vyčerpaný (á) a s obtížemi zvládáte věci, které jste dříve zvládal(a) bez problémů
 • Cítíte se zranitelný(á) a chybí vám opora
 • Nežijete podle svých představ
 • Současná životní situace vás ubíjí a máte chuť utéct
 • Chybí vám životní rovnováha
 • Potřebujete udělat něco pro své zdraví
 • Chcete otěhotnět a ono se to nedaří
 • Máte problém na chvíli „vypnout“
 • Neuděláte krok bez svého mobilního telefonu

Pak je koučink ta správná cesta pro Vás.

Jak se postupuje při individuálním koučování?

Doporučená doba prvního sezení je 60 až 90 minut. Součástí tohoto prvního sezení je úvodních cca 15 minut, sloužící k ujasnění požadavků zakázky. Tento úvodní čas je pro klienta zdarma. Cílem tohoto sezení je zjistit možnosti spolupráce, vyjasnit očekávání a ověřit si „kompatibilitu“ mezi klientem a koučem (ne každý kouč „sedne“ každému klientovi). Součástí prvního setkání je také dohoda o délce, formě, frekvenci a místě dalších koučovacích schůzek.

Při prvním sezení dále s klientem upřesníme a specifikujeme cíle koučinku a připravíme plán, jak cílů nebo požadovaných změn dosáhnout.

V dalších sezeních hledáme konkrétní kroky a řešení, vedoucí k naplnění cílů.

Při každém sezení si zároveň ověřujeme pokroky, kterých již bylo dosaženo, a klient dostává od kouče zpětnou vazbu.

Následná sezení s klientem probíhají dle dohody v délce cca 60 až 90 minut, vhodný interval mezi schůzkami je 2 až 3 týdny. Počet schůzek se odvíjí od řešeného tématu a nastavených cílů. Pro „běžná“ zadání obvykle dostačuje 2 až 4 koučovací sezení, pro dosažení hlubší a trvalejší změny doporučuji dlouhodobější rozvojový koučink.

Závěrečné sezení obsahuje navíc celkové vyhodnocení efektu koučování a doporučení k dalšímu rozvoji klienta.

Chcete se dozvědět více o průběhu koučování nebo se objednat na úvodní schůzku? Neváhejte mne kontaktovat.

Mezi jednotlivými koučovacími hodinami poskytuji bezplatnou emailovou a telefonickou podporu formou hot-coaching-line.

Integrativní koučink – podrobné organizační i cenové podmínky dojednávám s každým klientem individuálně

Při koučování se řadím mezi integrativní kouče, kteří využívají více koučovacích přístupů. Styl určuji podle individuálních potřeb klienta a uzavřené zakázky.

Kdy zvolit integrativní koučink?

Když chcete:

 • pochopit vznik vlastních automatických negativních myšlenek a jejich důsledků,
 • pochopit sebe sám(a),
 • pochopit stále se opakující situace,
 • přehodnocení a další.

Při integrativním koučinku pracuji s emocemi, vizualizací, vzorci z dětství a budu vás provázet tak, aby vše vycházelo z vaší individuality.

Doporučená doba prvního sezení je 60 až 90 minut. Součástí tohoto prvního sezení je úvodních cca 15 minut, sloužící k ujasnění požadavků a cílů zakázky. Tento úvodní čas je pro klienta zdarma.

Setkání doporučuji uskutečňovat jednou měsíčně, délka následujících sezení je na individuálních potřebách klienta.

Mezi jednotlivými koučovacími hodinami poskytuji bezplatnou emailovou a telefonickou podporu formou hot-coaching-line.

Pro neziskové organizace, studenty, nezaměstnané, rodiče na mateřské dovolené a seniory poskytuji slevu.

Párový koučink, mediace – podrobné organizační i cenové podmínky dojednávám s každým klientem individuálně

Kdy zvolit párový koučink?

Když chcete řešit:

 • dlouhodobou nespokojenost jednoho nebo obou partnerů ve vztahu,
 • žárlivost,
 • nevěru,
 • poruchy sexuálního soužití,
 • časté konflikty a hádky,
 • rozvodové úvahy,
 • porozvodové stavy,
 • obtíže ve výchově dětí,
 • problémové dospívání dětí,
 • konflikty v širší rodině,
 • nalezení příčin a řešení konfliktu či krize.

Doporučená doba prvního sezení je 60 až 90 minut. Součástí tohoto prvního sezení je úvodních cca 15 minut, sloužící k ujasnění požadavků a cílů zakázky. Tento úvodní čas je pro klienta zdarma.

Setkání doporučuji uskutečňovat jednou měsíčně, délka následujících sezení je na individuálních potřebách klienta.

Mezi jednotlivými koučovacími hodinami poskytuji bezplatnou emailovou a telefonickou podporu formou hot-coaching-line.

Nabízím také klientům mediaci, která je vhodná při řešení konfliktů, vedení dialogu mezi dvěma účastníky, kteří obtížně hledají společnou dohodu.

Partnerský integrativní koučink – párové koučování – cena dle individuální zakázky klienta

Partnerský koučink slouží k porozumění jevům, které negativně působí na oba partnery.

Kdy zvolit párový koučink?

Když chcete:

 • porozumět jevům, které negativně působí na vás oba,
 • pochopit spouštěče negativních myšlenek a jejich důsledků,
 • tématem může být také strach z opuštění,
 • pochopit svou závislost, žárlivost, nadměrnou kontrolu, nenaplněná očekávání, konflikty, agresivitu,
 • porozumět nedostatečné intimitě, vztahovačnosti, úzkosti.

Zpočátku probíhá sezení každého z partnerů individuálně, následně pak v páru.

Doporučená doba prvního sezení je 60 až 90 minut. Součástí tohoto prvního sezení je úvodních cca 15 minut, sloužící k ujasnění požadavků a cílů zakázky. Tento úvodní čas je pro klienta zdarma.

Setkání doporučuji uskutečňovat jednou měsíčně, délka následujících sezení je na individuálních potřebách klienta.

Mezi jednotlivými koučovacími hodinami poskytuji bezplatnou emailovou a telefonickou podporu formou hot-coaching-line.

Koučink dětí a dospívajících – cena dle individuální zakázky rodičů či organizace

Kdy zvolit koučink dětí a dospívajících?

Když chcete řešit:

 • problémy v oblasti rodinných vztahů,
 • při výchovných obtížích,
 • nefunkční komunikaci mezi členy rodiny,
 • hledat nové zdroje v náročných obdobích dětí a dospívajících,
 • nízké sebevědomí dítěte či dospívajícího,
 • šikanu, obtíže v kolektivu, školní obtíže,
 • úzkosti, rozvoj emoční inteligence.

Doporučená doba prvního sezení je 60 minut samostatně jen s rodiči. Součástí tohoto prvního sezení je ujasnění požadavků, upřesníme si a specifikujeme cíle koučinku a připravíme plán, jak cíle (změny) dosáhnout.

Při koučování dětí a dospívajících je vhodný taktéž individuální koučink každého z rodičů.

Setkání a délka následujících sezení je na individuálních potřebách klienta.

Mezi jednotlivými koučovacími hodinami poskytuji bezplatnou emailovou a telefonickou podporu formou hot-coaching-line.

Pro neziskové organizace, studenty, nezaměstnané, rodiče na mateřské dovolené poskytuji slevu.

Kariérový koučink – 1200,–Kč/60 min.

Při kariérovém koučinku vám pomůžu zmapovat si své silné a slabé stránky, nalézt optimální pracovní uplatnění, vyhledat a získat vytoužené pracovní místo, dobře se připravit na výběrový pohovor nebo připravit se na zahájení vlastního podnikání apod.

Kdy využít kariérový koučink?

Když chcete:

 • vybrat si správně profesi,
 • naplánovat si svoji budoucí kariéru,
 • změnit zaměstnání,
 • rychle se zadaptovat při povýšení,
 • zvládnout situaci při ztrátě zaměstnání a rychle si najít nové uplatnění.

Doporučená doba prvního sezení je 60 až 90 minut. Součástí tohoto prvního sezení je úvodních cca 15 minut, sloužící k ujasnění požadavků a cílů zakázky. Tento úvodní čas je pro klienta zdarma.

Setkání doporučuji uskutečňovat jednou měsíčně, délka následujících sezení je na individuálních potřebách klienta.

Mezi jednotlivými koučovacími hodinami poskytuji bezplatnou emailovou a telefonickou podporu formou hot-coaching-line.

Výhodný balíček při okamžité objednávce:

3 sezení – cena 3000,– Kč (sleva 600,– Kč)

Balíčky můžete zaplatit hotově při prvním sezení, nebo předem na účet. Balíčky jsou nepřenosné. Pokud nevyužijete celý balíček, peníze se nevrací. Platnost balíčku je 4 měsíce.

Koučink pro manažery a podnikatele – cena dle individuální zakázky

Koučink ve firmě

Kdy je vhodné využít koučink ve vaší firmě?

Executive / výkonnostní koučink

Když chcete:

 • zvýšit pracovní výkonnost (svoji či svých podřízených),
 • určit si vize, cíle, priority,
 • řešit problémy a krizové situace,
 • efektivně řídit projekty,
 • lépe hospodařit s časem,
 • být v dobré kondici, zabránit přetížení a vyhoření.

Leadership koučink

Když chcete:

 • zlepšit své manažerské dovednosti,
 • zlepšit své komunikační schopnosti,
 • používat koučovací styl vedení lidí,
 • lépe motivovat své lidi,
 • lépe využít potenciál svých lidí.

Týmový koučink

Když chcete:

 • sladit nově vzniklý tým
 • odstranit problémy v komunikaci týmu,
 • konstruktivně řešit konflikty a náročné situace,
 • zvýšit výkonnost týmu,
 • maximálně využít potenciálu jednotlivých členů a celého týmu.

Koučink pro podnikatele

Když chcete:

 • nastavit nebo změnit strategii svého podnikání,
 • úspěšně nastartovat podnikání,
 • řešit problémy a krizové situace.

Další možnou formou je Koučování „na živo“ Jako kouč klienta doprovázím během jeho běžných pracovních aktivit a sleduji, jak klient řeší pracovní problémy, jak komunikuje s lidmi, jak vede poradu, obchodní jednání nebo hodnotící rozhovor apod. Poté společně rozebereme moje postřehy a klient ode mě dostane zpětnou vazbu. Tato technika je velmi užitečná, pokud si chcete lépe uvědomit, co vlastně svým chováním svému okolí sdělujete a jak to působí na druhé lidi.

Supervizní setkání – 1000,– Kč/60 min.

Jak supervize probíhá?

Na setkání probereme vaši práci s lidmi za uplynulé období, co se vám dařilo a nedařilo, kde si nejste jisti, zda jste postupovali správně. Supervize slouží zároveň jako příprava na obtížné situace, které vás čekají (např. hodnotící či disciplinární rozhovor, řešení konfliktu v týmu, delegování nového úkolu, sdělení nepopulárního opatření …). Možností je také přímá supervize, kdy se zúčastním konkrétní situace ve vaší praxi (např. vedení porady či rozhovoru s podřízeným) a poté vám dám bezprostřední zpětnou vazbu. Supervize je nejúčinnější formou učení se.

Při supervizi pracuji podobným způsobem a s podobnými nástroji jako při koučování, rozdíl je hlavně v cílech. Zatímco při koučování pracujeme na konkrétním cíli, kterého má být v určitém budoucím okamžiku dosaženo, supervize má více průběžný charakter a pracujeme vždy s tématy, které jsou pro vás zrovna aktuální. Dlouhodobým cílem je stálé zdokonalování vašich manažerských a lídrovských dovedností.

Doporučená délka supervizního setkání je 60 až 90 min. Doporučená frekvence 1× měsíčně.

Skype konzultace a konzultace přes telefon

V poslední době mám mnoho klientů ze zahraničí, kteří se nemohou dostavit na osobní setkání koučinku do ČR, setkáváme se tedy přes skype.

Na tuto konzultaci je nutné si rezervovat čas a platba je vždy předem. Platba za sezení musí být zaplacena minimálně týden dopředu, jinak nemohu zajistit stanovený termín.

Ceny a podmínky jsou stejné jako u individuálního koučinku. Při prvním setkání na skypu určíme délku skype sezení a koučovacích hodin.

Rezervovaný čas je závazný stejně jako u osobních setkání. V případě, že u koučinku zrušíte konzultaci do 24 hodin (u osobního setkání to 48 hodin), před rezervovaným časem vrátím vám platbu, nebo převedu na jiný termín. Zrušení termínu rezervace méně než 24 hod před stanoveným termínem platba propadá bez nároku na náhradu. Děkuji za pochopení, svůj čas si pro vás rezervuji a při včasném odhlášení, ho mohu věnovat dalším zájemcům. Platbu můžete poukázat na účet v ČR v korunách. Číslo účtu a částku vám zašlu.

Rezervace termínu sezení koučinku a storno podmínky:

U koučinku domlouváme přesné termíny sezení při prvním koučování.

Storno podmínky:

 • do 7 dní před sezením bez poplatku
 • 7 – 2 den před sezením storno poplatek 50%
 • 48 hodin před sezením je poplatek 100% (výjimka pouze proti lékařskému potvrzení nebo doložené závažné události)

Koučink jako originální dárek pro vaše blízké

Věnujte dárkový poukaz na individuální nebo kariérový koučink.

Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: