koučink Ostrava
Ceník
Ceník
Ceník
Ceník
Ceník
Ceník
1
1
1
1
1
1

Ceník

Individuální osobní koučink – 1000,–Kč/60 min.

V individuálním osobním koučování Vám budu předkládat výzvy a využívat je k tomu, abyste poznal(a), co pro Vás znamená ve Vašem životě být spokojen(a), co je pro Vás úspěch, kde jsou Vaše hodnoty a kdo jste Vy. Budu Váš partner, který Vás podporuje ve Vašem učení, jak dělat od teď věci jinak, než dosud, jak si uvědomit realitu, jak pochopit své nefunkční vzorce, které brání Vašemu rozvoji. Jako kouč Vám nebudu dávat rady. Smyslem mé práce je pozvat Vás do hlubokého rozhovoru o Vašem životě a o tom, co Vy chcete – o Vašich osobních cílech a poznání sebe sama.

Doporučená doba prvního sezení je 60 až 120 minut. Součástí tohoto prvního sezení je úvodních cca 15 minut, sloužící k ujasnění požadavků a cílů zakázky. Tento úvodní čas je pro klienta zdarma.

Setkání doporučuji uskutečňovat jednou měsíčně, délka následujících sezení je na individuálních potřebách klienta.

Mezi jednotlivými koučovacími hodinami poskytuji bezplatnou emailovou a telefonickou podporu formou hot-coaching-line.

Koučink můžete využít i jako dárkový poukaz na jedno sezení.

Pro neziskové organizace, studenty, nezaměstnané, rodiče na mateřské dovolené a seniory poskytuji slevu.

Koučink dětí a dospívajících – cena dle individuální zakázky rodičů či organizace

Koučování dětí a dospívajících v oblasti rodinných vztahů, při výchovných obtížích, nefunkční komunikaci mezi členy rodiny, hledání nových zdrojů v náročných obdobích dětí a dospívajících, nízké sebevědomí, šikana, obtíže v kolektivu, školní obtíže, úzkosti, rozvoj emoční inteligence.

Doporučená doba prvního sezení je 60 minut samostatně s rodiči. Součástí tohoto prvního sezení je ujasnění požadavků.

Při koučování dětí a dospívajících je vhodný taktéž individuální koučink každého z rodičů.

Setkání a délka následujících sezení je na individuálních potřebách klienta.

Mezi jednotlivými koučovacími hodinami poskytuji bezplatnou emailovou a telefonickou podporu formou hot-coaching-line.

Koučink můžete využít i jako dárkový poukaz.

Pro neziskové organizace, studenty, nezaměstnané, rodiče na mateřské dovolené poskytuji slevu.

Integrativní koučink – 1500,– Kč/60 min.

Při koučování se řadím mezi integrativní kouče, kteří využívají více koučovacích přístupů. Styl určuji podle potřeb klienta a uzavřené zakázky. Jedná se o zvyšování vědomí, pochopení vzniku vlastních automatických negativních myšlenek a jejich důsledků, pochopení sebe sám(a), sebeosvobození, sociální osvobození, přehodnocení a další. Pracuji s emocemi, vizualizací, vzorci z dětství a budu Vás provázet tak, aby vše vycházelo z Vaší individuality.

Doporučená doba prvního sezení je 60 až 120 minut. Součástí tohoto prvního sezení je úvodních cca 15 minut, sloužící k ujasnění požadavků a cílů zakázky. Tento úvodní čas je pro klienta zdarma.

Setkání doporučuji uskutečňovat jednou měsíčně, délka následujících sezení je na individuálních potřebách klienta.

Mezi jednotlivými koučovacími hodinami poskytuji bezplatnou emailovou a telefonickou podporu formou hot-coaching-line.

Pokud si zakoupíte výhodný balíček, můžete je použít na osobní sezení, nebo skype sezení. Balíček můžete zaplatit hotově při prvním sezení, nebo předem na účet.

Výhodný balíček při okamžité objednávce koučinku a platbě:

4 sezení – cena 5000,–Kč sleva 16 % (sleva 250,– Kč za hodinu)

Balíčky jsou nepřenosné. Pokud nevyužijete celý balíček, peníze se nevrací. Platnost balíčků jsou 4 měsíce.

Pokud jsou Vaše časové možnosti jiné, než je všední den, pak víkend je cena za sezení o 50% vyšší.

Koučink můžete využít i jako dárkový poukaz na jedno sezení nebo na balíček.

Pro neziskové organizace, studenty, nezaměstnané, rodiče na mateřské dovolené a seniory poskytuji slevu.

Párový koučink, mediace – 2000,– Kč pár/60 min.

Párový koučink může například řešit dlouhodobou nespokojenost jednoho nebo obou partnerů ve vztahu, žárlivost, nevěru, poruchy sexuálního soužití, časté konflikty a hádky, rozvodové úvahy, porozvodové stavy, obtíže ve výchově dětí, problémové dospívání dětí, konflikty v širší rodině, nalezení příčin a řešení konfliktu či krize.

Doporučená doba prvního sezení je 60 až 120 minut. Součástí tohoto prvního sezení je úvodních cca 15 minut, sloužící k ujasnění požadavků a cílů zakázky. Tento úvodní čas je pro klienta zdarma.

Setkání doporučuji uskutečňovat jednou měsíčně, délka následujících sezení je na individuálních potřebách klienta.

Mezi jednotlivými koučovacími hodinami poskytuji bezplatnou emailovou a telefonickou podporu formou hot-coaching-line. Nabízím také klientům mediaci, která je vhodná při řešení konfliktů, vedení dialogu mezi dvěma účastníky, kteří obtížně hledají společnou dohodu.

Výhodný balíček při okamžité objednávce a platbě:

4 sezení – cena 6720,–Kč sleva 16 % – (sleva 320,– Kč za hodinu)

Balíčky můžete zaplatit hotově při prvním sezení, nebo předem na účet. Balíčky jsou nepřenosné. Pokud nevyužijete celý balíček, peníze se nevrací. Platnost balíčku je 4 měsíce.

Partnerský integrativní koučink – 2500,– Kč/60 min. – za párové koučování

Partnerský koučink slouží k porozumění jevům, které negativně působí na oba partnery, pochopení spouštěčů negativních myšlenek a jejich důsledků. Tématem může být strach z opuštění, závislost, žárlivost, nadměrná kontrola, nenaplněná očekávání, konflikty, agresivita, nedostatečná intimita, vztahovačnost, úzkost.

Sezení je pro páry, avšak zpočátku probíhá individuálně, následně pak v páru. Jednotlivá sezení pro jednoho z partnerů zahrnují osobní koučink.

Doporučená doba prvního sezení je 60 až 120 minut. Součástí tohoto prvního sezení je úvodních cca 15 minut, sloužící k ujasnění požadavků a cílů zakázky. Tento úvodní čas je pro klienta zdarma.

Setkání doporučuji uskutečňovat jednou měsíčně, délka následujících sezení je na individuálních potřebách klienta.

Mezi jednotlivými koučovacími hodinami poskytuji bezplatnou emailovou a telefonickou podporu formou hot-coaching-line.

Výhodný balíček při okamžité objednávce:

4 sezení – cena 8400,– sleva 16 % – (sleva 400,– Kč za hodinu)

Skype konzultace a konzultace přes telefon

V poslední době mám mnoho klientů ze zahraničí, kteří se nemohou dostavit do ČR, setkáváme přes skype. V případě, že se klient nemůže dostavit na osobní setkání koučinku existuje řešení a to konzultace přes skype.

Na tuto konzultaci je nutné si rezervovat čas a platba je vždy předem. Platba za sezení musí být zaplacena minimálně týden dopředu, jinak nemohu zajistit stanovený termín.

Ceny a podmínky jsou stejné jako u osobního koučinku. U koučinku si při prvním setkání na skypu určíme délku skype sezení a koučovacích hodin.

Rezervovaný čas je závazný stejně jako u osobních setkání. V případě, že u koučinku zrušíte konzultaci do 24 hodin (u osobního setkání to 48 hodin), před rezervovaným časem vrátím vám platbu, nebo převedu na jiný termín. Zrušení termínu rezervace méně než 24 hod před stanoveným termínem platba propadá bez nároku na náhradu. Děkuji za pochopení, svůj čas si pro vás rezervuji a při včasném odhlášení, ho mohu věnovat dalším zájemcům. Platbu můžete poukázat na účet v ČR v korunách. Číslo účtu a částku vám zašlu.

Rezervace termínu sezení koučinku a storno podmínky:

U koučinku domlouváme přesné termíny sezení při prvním koučování.

Storno podmínky:

 • do 7 dní před sezením bez poplatku
 • 7 – 2 den před sezením storno poplatek 50%
 • 48 hodin před sezením je poplatek 100% (výjimka pouze proti lékařskému potvrzení nebo doložené závažné události)

Business integrativní koučink a manažerský integrativní koučink – 2500,–Kč/60 min.

Nabízím firmám externí koučink jejich zaměstnanců a top managementu, kde se zaměřuji na pracovní témata jako rozvoj osobnosti manažerů, zvládání stresu a zátěže, time-management, techniky sebeřízení, dosahování rovnováhy mezi prací a osobním životem, slaďování týmů, řešení konfliktů, další vývoj pracovníka, řízení a dosahování výsledků.

Celý den ve firmě 20000,– Kč/den /maximálně 8 hodin/.

Pro koho je business integrativní koučink určen?

Business koučink je určen pro společnosti, které podporují osobní rozvoj svých zaměstnanců, top managementu a současně mají zájem zvýšit efektivitu a zlepšit výsledky jednotlivců, týmů a v konečném důsledku i celé organizace.

Týmový integrativní koučink

Lektorský den ve firmě-cena do 10 účastníků – 4000,– Kč/60 min., celý den 30000,–Kč /maximálně 8 hodin/.

Týmový koučink je výhodný pro zlepšení komunikace a výkonnosti týmu. Při zavedení nových standardů do týmu. Při sestavení nového týmu. Zvláště, je-li sestaven z lidí různých profesí, nebo z lidí pocházejících z různého kulturního prostředí.

Při koučování se řídím etickým kodexem.

Potřebujete-li koučování a nelíbí se Vám prostředí, kde se má koučink realizovat, nabízím Vám konzultace v terénu, v kavárně případně v jiném prostředí, které je pro Vás přijatelné. Dojedu za Vámi i do jiného města. Sdělte mi své požadavky a najdeme optimální řešení.

Cena koučinku mimo region – 1500,– Kč/60 min. + náklady na dopravu (10,– Kč/km- tam i zpět) a náklady s tím spojené.

Platby jsou v českých korunách. Plata hotově, nebo na běžný účet .

Můžete si mne najmout na Vaše akce, workshopy, semináře případně pobyty.

Přednáška na určené téma – maximálně 180 min. /cca 20–25 lidí max./ 550,– Kč/ osoba

Přednáška pro menší počet lidí do 15 osob.-/ 60–120 min./ 4999,– Kč

Víkendový seminář – 25000,–Kč za dva dny /včetně zajištění dopravného, noclehu a stravy, pokud to bude nutné/.

Pobytový workshop – dle počtu účastníků od 2000,– Kč/osoba /včetně zajištění dopravného, noclehu a stravy, pokud to bude nutné/.

Jednodenní workshop /cca 6–8 hodin/ – od 1500,– Kč/osoba

Náklady na dopravu (10 Kč/km- tam i zpět) a náklady s tím spojené.

Pro neziskové organizace poskytuji slevu.

Další nabídka seminářů, pobytových víkendů a přednášek pro skupiny lidí i firmy

Cena seminářů, pobytových víkendů a přednášek pro skupiny lidí a firmy, vždy na dotaz a po dohodě podle místa, velikosti skupiny a délky požadovaného semináře.

Možná témata:

 • Jak správně asertivně komunikovat
 • Komunikace na pracovišti
 • Umění komunikace
 • Přestaňte se podceňovat
 • Jak zvýšit sebevědomí
 • Poznejte řeč těla (neverbální komunikace)
 • Rovnováha ve vztahu (vztahový seminář)
 • Neplodnost záležitost myšlení
 • Negativní myšlení (jak s ním pracovat)
 • Práce a kde je váš talent?

Přednáška vytvořena na klíč: pokud mi dáte požadavky, vytvořím přednášku na Vaše téma.

Semináře pro firmy: určeny pro kolektivy a firemní pracovníky, prodejce, manažery.

V případě, že máte zájem, aby určitý kurz, nebo seminář (relaxační víkend) proběhl ve Vašem městě, je zde tato možnost a to za předpokladu:

 • zajistíte prostory a předem se domluvíme na výši nájmu
 • zajistíte účast nejméně 10 účastníků u pobytového víkendu nejméně 20 účastníků
 • v případě delších kurzů, než jeden den je nutné zajistit i nocleh.

Služby si hradí klient – nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami! Výhoda přímé platby je spojena s tím, že intenzita péče není ovlivněna požadavky pojišťovny. Vaše údaje jsou naprosto důvěrné a po ukončení sezení jsou všechny dokumenty skartovány. Neposílají se do žádné pojišťovny, nebo jiné instituce.

Vaše soukromí zůstává zachováno, sdílené informace jsou přísně důvěrné.

Mohu Vám pomoci při:

 • Hledání životního partnera
 • Řešení neplodnosti
 • Vytváření finanční svobody
 • Posílení sebevědomí
 • Hledání Vaší ideální práce
 • Nalezení pevného zdraví
 • Řešení různých

Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: