koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
koučink Ostrava
1
1
1
1
1
1

Koučink pro manažery a podnikatele

Kdy je vhodné využít koučink ve vaší firmě?

Měkké dovednosti jsou ty, které mají tvrdý dopad na výsledky. Posuňte sebe i druhé k vnitřní jistotě a smyslu v životě, aby se práce stala přirozeným posláním.

Rozvoj dovedností, jako jsou kreativní plánování, vedení druhých, komunikace, prezentování, zvládání stresu, pozitivní myšlení a soustředění, vedou k vnitřní i vnější efektivitě a k dobrým vztahům.

Koučink osobní efektivity / výkonnostní koučink – když chcete:

 • zvýšit pracovní výkonnost (svoji či svých podřízených),
 • určit si vize, cíle, priority,
 • řešit problémy a krizové situace,
 • efektivně řídit projekty,
 • lépe hospodařit s časem,
 • být v dobré kondici, zabránit přetížení a vyhoření.

Leadership koučink – když chcete:

 • zlepšit své manažerské dovednosti,
 • zlepšit své komunikační schopnosti,
 • používat koučovací styl vedení lidí,
 • lépe motivovat své lidi,
 • lépe využít potenciál svých lidí.

Týmový koučink – když chcete:

 • sladit nově vzniklý tým,
 • odstranit problémy v komunikaci týmu,
 • konstruktivně řešit konflikty a náročné situace,
 • zvýšit výkonnost týmu,
 • maximálně využít potenciálu jednotlivých členů a celého týmu.

Koučink pro nové manažery – když chcete:

 • úspěšně zvládnout svoji první / novou manažerskou roli,
 • dobře si nastavit vztah a komunikaci s nadřízeným,
 • dobře zahájit spolupráci s novými podřízenými,
 • naučit se dobře delegovat,
 • efektivně řídit sám sebe.

Koučink pro podnikatele – když chcete:

 • nastavit nebo změnit strategii svého podnikání,
 • úspěšně nastartovat podnikání,
 • řešit problémy a krizové situace.

Koučink v návaznosti na trénink – když chcete:

 • zavést do praxe znalosti a dovednosti získané na kurzu či tréninku.

Koučování může probíhat jako individuální osobní koučink.

Další možnou formou je koučování „na živo“. Jako kouč klienta doprovázím během jeho běžných pracovních aktivit a sleduji, jak klient řeší pracovní problémy, jak komunikuje s lidmi, jak vede poradu, obchodní jednání nebo hodnotící rozhovor apod. Poté společně rozebereme moje postřehy a klient ode mě dostane zpětnou vazbu. Tato technika je velmi užitečná, pokud si chcete lépe uvědomit, co vlastně svým chováním svému okolí sdělujete a jak to působí na druhé lidi.

Manažerská supervize

U pracovníků v pomáhajících profesích, kteří jsou v každodenním kontaktu s lidmi (např. zdravotníci, sociální pracovníci, psychologové, kouči …) je zcela běžné, že absolvují pravidelnou supervizi. Setkávání s profesionálním supervizorem je pro ně příležitostí zreflektovat svůj způsob práce s lidmi, probrat obtížné situace, vlastní nejistoty, pochybnosti či dilemata, a získat nezávislý pohled a zpětnou vazbu na svou práci. Supervize je pro ně také důležitým nástrojem duševní hygieny a prevence vyhoření.

Také vy jako manažer jste profesionál, jehož hlavní pracovní náplní je práce s lidmi, jejich vedení a motivování. Tato práce klade vysoké nároky na vaši psychiku a vaše interpersonální dovednosti. Přesto je většina manažerů po nástupu do vedoucí funkce „hozena do vody“ a učí se pracovat s lidmi hlavně metodou pokusu a omylu.

Kdo vám pomáhá ujistit se, zda to děláte dobře, nebo se rozhodnout, jak postupovat v případě konkrétní složité situace nebo problematického člověka? S kým otevřeně mluvíte o svých pocitech, pochybnostech či obavách? Kdo vám poskytuje otevřenou zpětnou vazbu, nezaujatý názor či radu?

Řešením je manažerská supervize

Co supervizí získáte?

 • Lepší uvědomění svých silných a slabých stránek při vedení lidí
 • Zpětnou vazbu a nezávislý pohled na vaše manažerské dovednosti
 • Možnost v bezpečné atmosféře rozebrat a prodiskutovat své osobní nejistoty a pochybnosti
 • Posílení své sebejistoty a sebedůvěry při práci s lidmi
 • Rozvoj koučovacích dovedností při vedení lidí.

Jak supervize probíhá?

Na setkání probereme vaši práci s lidmi za uplynulé období, co se vám dařilo a nedařilo, kde si nejste jisti, zda jste postupovali správně. Supervize slouží zároveň jako příprava na obtížné situace, které vás čekají (např. hodnotící či disciplinární rozhovor, řešení konfliktu v týmu, delegování nového úkolu, sdělení nepopulárního opatření …). Možností je také přímá supervize, kdy se zúčastním konkrétní situace ve vaší praxi (např. vedení porady či rozhovoru s podřízeným) a poté vám dám bezprostřední zpětnou vazbu. Supervize je nejúčinnější formou učení se!

Při supervizi pracuji podobným způsobem a s podobnými nástroji jako při koučování, rozdíl je hlavně v cílech. Zatímco při koučování pracujeme na konkrétním cíli, kterého má být v určitém budoucím okamžiku dosaženo, supervize má více průběžný charakter a pracujeme vždy s tématy, které jsou pro vás zrovna aktuální. Dlouhodobým cílem je stálé zdokonalování Vašich manažerských a lídrovských dovedností.

Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: